HOTLINE: (024) 6325 8286

NIQ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng, trọn gói như: Quản lý văn bản điều hành, Một cửa điện tử; Dịch vụ công trực tuyến; Cổng thông tin điện tử; Quản lý nhân sự cho các tổ chức và doanh nghiệp trong vào ngoài nước. Với uy tín, kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam, chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ, chất lượng và lợi ích cao nhất cho khách hàng.

SẢN PHẨM

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC 3,4

>> XEM THÊM

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

>> XEM THÊM

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

>> XEM THÊM